Ostensibly Nourishing Compassion - Flying Saucer Part 2

skillnader

De diagnostiska kriterierna för Aspergers Syndrom och de definierande karakteristiska för aspie är mycket olika, även om de beskriver samma grupp människor. Till syvende och sist är det som skiljer Aspergers Syndrom från aspie personer hur andra reagerar. Tre omtänkande-reaktioner som kan vara till hjälp är: 1) fokus på möjligheter, 2) meningsfull bekräftelse, och 3) ett avfärdande av social arrogans för tillmötesgående och acceptans. Fokus på möjligheter Det finns ingen diskussion eller tvekan om att aspie-barn eller aspie-vuxna behöver stöd och assistans, precis som de som diagnostiserats med Aspergers Syndrom behöver det.