Ostensibly Nourishing Compassion - Flying Saucer Part 2

Damm

Damm är ett intressant fenomen. Man behöver bara röra sig i över ett golv som precis blivit dammsugat och det finns damm på det igen. Det är faktiskt inte så trevligt men det är en del av vår miljö. Vi avger själva damm genom hudpartiklar till exempel. Men en del är allergiska mot damm och måste hålla extermt städat. Det är väl också så att dammet har blivit ett större problem med allt tätare hus. Man märker hur mycket lättare det är på sommaren när man har öppet och man kan sopa ut det mesta. Man får hitta ett sätt att klara det.